Полтаваинфоком
Communicationsservices
Доступ до Вашого E-mail
Наші ліцензії

 
ТОВ "Полтаваінфоком"

ПОСЛУГИ ТА ТАРИФИ

Широкосмуговий бездротовий необмежений доступ до мережі інтернет за технологією AirMax.

Послуга надається на території Полтавської обл.

Ознайомитися з договором про надання послуги.

 

ТАРИФИ

Цінова пропозиція для юридичних осіб

Вартість підключення - 1500грн*

Щомісячна абонплата за доступ до мережі Інтернет**:

до 2 Мбіт/с - 150 грн

до 4 Мбіт/с - 200 грн

 

Цінова пропозиція для фізичних осіб

Вартість підключення*:

- ціна за домовленістю

Щомісячна абонплата за доступ до мережі Інтернет**:

до 2 Мбіт/с - 120 грн

до 4 Мбіт/с - 170 грн

* - в вартість підключення не входить вартість додаткових робіт по встановленню абонентського комплекту обладнання (в разі їх необхідності).

** - в щомісячну абонплату включено вартість оренди абонентського комплекту обладнання.

Мінімальний строк дії тарифного плану – 30 днів.

Абонент має право призупиняти отримання послуг з обов'язковим зазначенням терміну, на який призупиняється отримання послуги, письмово попередивши про це Оператора не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих діб до запланованої дати. Призупинення отримання послуг Абонентом здійснюється на підставі письмової заяви за наступних умов - Абонент не має заборгованості перед Оператором за даною послугою. Строк, на який призупиняється отримання послуг, не може перевищувати 1 місяц. Право призупинення отримання послуг може використовуватись Абонентом не більше 1 (одного) разу на рік.Розірвання Договору можливе за погодженням Сторін. Сторона, що ініціює розірвання Договору повинна надіслати іншій Стороні письмове повідомлення про бажання розірвати Договір за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору.Абонент має право розірвати Договір у разі незгоди з новими тарифами. При цьому він повинен письмово попередити про це Оператора протягом 10 днів з дати попередження про зміну тарифів. При цьому надання послуги припиняється з дати отримання Оператором письмового повідомлення від Абонента. У разі неотримання Оператором такого повідомлення від Абонента нові тарифи вважаються прийнятими Абонентом та починають застосовуватись з дати, зазначеної в повідомлені про зміну тарифів.

Вимоги до кінцевого обладнання користувача:

Обладнання користувача (ноутбук, нетбук, компьютер тощо…) має бути обладнане мережевою картою будь-якого виробника. Адаптер може бути вбудований у кінцеве обладнання, або зовнішній, який в цьому випадку небхідно встановити у вигляді додаткового модуля: інтерфейс PC Card, USB або mini-PCI.

Тарифи на додаткові послуги мережі Інтернет.

1. Реєстрація та підтримка доменних імен ( вкл. підтримку Primary та Secondary DNS серверів.)*

com, org, net – 406.00 грн

com.ua, org.ua – 290.00 грн

net.ua – 232.00 грн

poltava.ua – 232.00 грн

ua – 1740.00 грн

*Вартість реєстрації на один рік (в гривнях с ПДВ)

2.Переадресація пошти за межі поштового серверу “Полтаваінфоком”-60 грн/місяць

 

Підключення до мережі Інтернет по виділеним лініям

Тарифи за домовленістю.

Звертатись за телефоном 501-501.

Побудова та підтримка корпоративних мереж клієнтів за технологією MPLS.

Звертатись за телефоном 501-501

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про телекомунікації (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1280-15)

ПРАВИЛА надання та отримання телекомунікаційних послуг (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/295-2012-%D0%BF)

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівні (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0135-13/#n13)HomeContact Details